Archiwum Polityki

Sztuka w kontenerach

●●●●○○
Mediatorzy, Muzeum Narodowe w Warszawie, wystawa czynna do 8 sierpnia br.

We wrześniu otworzy się w Poznaniu jedna z najciekawszych rodzimych imprez z zakresu współczesnych sztuk wizualnych – cykliczne Mediations Biennale. Ale już teraz, i dla odmiany – w stolicy, mamy przedsmak wielkopolskiego wydarzenia. „Mediatorzy” to pokaz prac (głównie instalacji i zapisów wideo) 21 artystów pochodzących z różnych krajów, z czterech kontynentów. Podkreślenie różnorodności kulturowej twórców jest w tym przypadku ważne, albowiem ideą ekspozycji jest ukazanie różnych odmiennych spojrzeń na te same uniwersalne problemy i zagadnienia, jak miłość, tożsamość, tolerancja, indoktrynacja. Autorzy prac występują więc w roli mediatorów (stąd tytuł wystawy) pomiędzy różnymi kulturami, pomiędzy własną wizją problemów a wizją mających odmienne doświadczenia widzów.

Ta wystawa to nie tylko zderzenie postaw mających inne korzenie historyczne i cywilizacyjne. To także konfrontacja goszczącej tu tylko przez chwilę sztuki najnowszej ze sztuką dawną, zapełniającą na co dzień sale Muzeum Narodowego. Konfrontacja podkreślona symbolicznie; wystawę urządzono bowiem w specjalnych kontenerach ustawionych przed wejściem do muzeum. Ów pomysł niechybnie skłania widza do postawienia sobie pytania: które z zebranych tu na 2,5 miesiąca prac z czasem będą miały szanse przekroczyć na stałe nieodległe muzealne progi i zostać włączone do kulturowego dziedzictwa?

Piotr Sarzyński

Polityka 22.2010 (2758) z dnia 29.05.2010; Kultura; s. 49
Reklama