Archiwum Polityki

Może UNESCO pomoże?

Nowogród przykuł na długo moją uwagę. Rosjanie próbują odzyskać swoją przeszłość. Wielkie i ważne to dzieło w historii narodu, któremu tyle przeszłości amputowano. I szkoda, że autorka artykułu (Agnieszka Krzemińska „Drewniana Atlantyda”, POLITYKA 18 – tekst o historii Nowogrodu Wielkiego i wykopaliskach tam prowadzonych) nie podniosła mojego apelu o patronat UNESCO dla tej archeologii, zmieniającej historię, a może i zmieniającej tożsamość jednego z najważniejszych narodów świata. Dla dalszych prac trzeba przesunąć część obecnego Nowogrodu Wielkiego. Nie tak wielkie znów koszty, ale jednak. Dzieło warte gry.

Stefan Bratkowski

Pełny tekst listu – na www.polityka.pl/historia

Polityka 22.2010 (2758) z dnia 29.05.2010; Do i od redakcji; s. 106
Reklama