Archiwum Polityki

Muzyka na pamięć

Ludzie cierpiący na Alzheimera łatwiej zapamiętują informacje, jeśli towarzyszy im muzyka. Naukowcy z Boston University przeprowadzili eksperyment, w trakcie którego poproszono chorych, by postarali się zapamiętać treść dziecięcych piosenek – niektóre zostały im odśpiewane, a inne tylko przeczytane. Badane osoby były w stanie przypomnieć sobie 40 proc. piosenek i tylko 28 proc. wierszyków. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego muzyka wspomaga pamięć chorych na Alzheimera – być może wzmacnia uwagę lub aktywizuje obszary mózgu niedotknięte demencją.
Polityka 23.2010 (2759) z dnia 05.06.2010; Nauka; s. 74
Reklama