Archiwum Polityki

Okiem belfra

Tekst Beaty Igielskiej „Nauczyciel non-fiction” [POLITYKA 15] poruszył środowisko. Otrzymaliśmy wiele listów i głosów polemicznych. Oto fragmenty opinii ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.Nauczycielstwo nie jest tylko zawodem, ale i powołaniem. Z powołania trudno kogokolwiek rozliczać. Z wykonania obowiązków zawodowych łatwiej. Należy jednak robić to z wyjątkową starannością i rzetelnością. Z pewnością takiej wiedzy dostarczają międzynarodowe badania edukacyjne PISA (Programme for International Student Assessment), którego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach 15-letnich uczniów. W ostatnim wzięło udział ok. 400 tys. uczniów z całego świata. Nasi 15-latkowie wypadli znacząco powyżej średniej dla krajów OECD (tylko sześć krajów osiągnęło wyższy wynik) i wyprzedzili swoich rówieśników z Czech, Niemiec, Francji i USA! W naukach przyrodniczych średni wynik polskich uczniów był niemal równy średniej OECD (w tej samej grupie znalazły się Szwecja, Dania i Francja). Średni wynik z matematyki polskich gimnazjalistów uplasował nas w grupie krajów o wyniku statystycznie równym średniej OECD. Środowisko szkoły bada wnikliwie inny z międzynarodowych projektów – TALIS. Ostatnie wyniki (2009 r.) pokazują sytuację pod kątem rozwoju zawodowego nauczycieli, ich przekonań i postaw, praktyki pedagogicznej, przywództwa szkolnego i sposobu oceniania pracy nauczycieli. Na tle 23 krajów Polska wypada pod wieloma względami dobrze bądź nawet bardzo dobrze. ZNP przygotował konsultowany właśnie projekt kodeksu etyki zawodowej. Kodeks ma być zbiorem wskazówek i rad: jak wzmocnić swój autorytet, jak być sprawiedliwym, jak rozwiązywać konflikty, jak unikać zła, czym jest solidarność zawodowa, ku czemu wychowywać?

Polityka 23.2010 (2759) z dnia 05.06.2010; Nauka; s. 81
Reklama