Archiwum Polityki

KARTA: próbujemy przetrwać

Dziękujemy, że POLITYKA wsparła społeczną akcję na rzecz Ośrodka KARTA [„Na ratunek karcie”, Ludzie i Wydarzenia, POLITYKA 21]. Mimo różnych gestów poparcia nasze problemy trwają nadal. Wbrew zapisowi sprzed dwóch tygodni, minister Zdrojewski nie obiecywał nam siedziby; w resorcie kultury staramy się o wsparcie zaniedbanej w Polsce archiwistyki społecznej, czego nie da się zrobić bez specjalnego miejsca, ale zapowiedzi są wstępne i nie dotyczą lokalu. Stwierdzenie „prezes KARTY zatrudnia” jest nietrafne; nie jesteśmy instytucją tak zhierarchizowaną – budujemy zespołowo społeczną strategię pamięci, tworząc organizację, gdzie w istocie to nie ja zatrudniam innych, ale oni mnie. Wobec groźby bankructwa razem próbujemy przetrwać.

Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA

Polityka 23.2010 (2759) z dnia 05.06.2010; Do i od redakcji; s. 106
Reklama