Archiwum Polityki

Reemigranci w szkole

Ministerstwo Edukacji Narodowej policzyło dzieci reemigrantów, które wróciły do polskich szkół od początku 2008 r. Okazuje się, że różnice programowe musiało nadrobić 6101 dzieci. Największy problem mają uczniowie szkół podstawowych (ponad cztery tysiące), którzy według kuratorów oświaty muszą pokonać „bariery komunikacyjne w posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie”.

Z kolei ponad półtora tysiąca gimnazjalistów– reemigrantów ma „trudności adaptacyjne związane z odnowieniem kontaktów w grupie rówieśniczej”, w związku z czym często wagarują. Największym natomiast problemem ponad czterystu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wrócili z zagranicy, jest wyrównanie różnic programowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Po przeliczeniu uczniów reemigrantów minister edukacji Katarzyna Hall wydała w kwietniu rozporządzenie zobowiązujące dyrektorów do zorganizowania im dodatkowych bezpłatnych zajęć wyrównawczych. Ich liczba jednak nie może przekraczać pięciu godzin tygodniowo. Teraz ze spokojniejszym sumieniem można zachęcać Polaków z dziećmi do powrotu do kraju. (Dąb.)

Polityka 24.2010 (2760) z dnia 12.06.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama