Archiwum Polityki

Data bez szkody

Wiele zabytków z kości, drewna czy skóry nie ma dokładnie ustalonego wieku, ponieważ do datowania metodą radiowęglową trzeba pobrać ich próbkę, naruszając zabytkową substancję. Marvin Rowe z Texas A&M University at Qatar opracował nowy, mniej inwazyjny sposób takiego badania. Zabytkowy obiekt wstawił do komory plazmowej i poddał go działaniu zjonizowanego gazu. To prowadzi do utlenienia powierzchni zabytku i powstania dwutlenku węgla, który nadaje się do dalszej analizy radiowęglowej. Nową metodę przetestowano na 20 zabytkach i uzyskano wyniki identyczne jak przy datowaniu sposobem tradycyjnym.
Polityka 25.2010 (2761) z dnia 19.06.2010; Nauka; s. 72
Reklama