Archiwum Polityki

I Curie, i Skłodowska

W eseju Adama Krzemińskiego „Hale ku chwale” (POLITYKA 23) pojawia się zdanie: „Jedyną kobietą (w paryskim Panteonie – RG) jest Marie Curie – bez dopisku Skłodowska”. Jak zwykł mawiać jeden z kandydatów na Prezydenta RP: to oczywista nieprawda. Grobowiec podpisany jest obojgiem nazwisk polskiej noblistki. Na dowód zdjęcie wykonane 31 maja br. Łączę pozdrowienia

Radosław Gola

 

Od autora:

Z radością przyznaję się do błędu. Zbyt łatwo zaufałem francuskiemu folderowi, w którym jest lista pochowanych (bez Skłodowskiej) w Panteonie, ale nie ma zdjęcia tego grobu. W sumie jednak punkt dla Francji.

Adam Krzemiński

Polityka 26.2010 (2762) z dnia 26.06.2010; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama