Archiwum Polityki

Myśmy się na tę wojnę nie pchali

Po artykule „Dziadkowie z Wehrmachtu” (POLITYKA 22) napisało do nas wielu poruszonych nim czytelników. Poniżej dwie śląskie historie.
Bardzo pożyteczny artykuł Michała Smolorza chciałbym uzupełnić informacją o sytuacji w tej części byłego Górnego Śląska, gdzie Niemcy wcielali do Wehrmachtu także mieszkańców niewpisanych na Volkslistę. Była to ziemia cieszyńska i część zagłębia ostrawskiego – tereny zajęte w 1938 r. przez Polskę i nazwane przez nią Śląskiem Zaolziańskim. Po wybuchu wojny Niemcy włączyli ten region do Górnego Śląska (ze stolicą w Katowicach).

W czasie spisu powszechnego na przełomie 1939/40 r.

Polityka 27.2010 (2763) z dnia 03.07.2010; Historia; s. 73
Reklama