Archiwum Polityki

Samoocena

Po opublikowaniu rankingu posłów do Parlamentu Europejskiego (POLITYKA 24) otrzymaliśmy szereg listów i komentarzy.
List, nazwany sprostowaniem, w imieniu posła Zbigniewa Ziobry nadesłała dyrektor jego biura poselskiego Małgorzata Mamajko-Rogala: „Nieprawdą jest, że poseł Zbigniew Ziobro nie uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych. Poseł jest zaangażowany w prace komisji prawnej, o czym świadczy między innymi fakt, że zgłosił 25 poprawek do sześciu raportów opracowanych w ramach tej komisji, dotyczących między innymi przeszczepów narządów, problemów klimatycznych czy kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych.

Polityka 27.2010 (2763) z dnia 03.07.2010; Listy; s. 94
Reklama