Archiwum Polityki

Lekcja etyki

W POLITYCE 27 ukazał się artykuł Joanny Podgórskiej „Kreska łamie prawo”, a tam następujący passus: „»Nie ma chętnych na etykę, a jeśli są, to wkrótce ich nie będzie« – deklarował ówczesny minister edukacji Kazimierz Marcinkiewicz. Wybitni naukowcy: prof. Ewa Łętowska, prof. Jacek Hołówka, prof. Hanna Świda-Ziemba, prof. Barbara Stanosz, którzy chcieli nieodpłatnie prowadzić wykłady w szkołach, a ministerstwo prosili tylko o pomoc organizacyjną, otrzymali odpowiedź, że resort »nie widzi potrzeby, aby stosować szczególnej formy uprzywilejowania dla tej propozycji«”. Otóż nigdy wobec nikogo ani sama, ani w grupie innych osób nie zgłaszałam oferty prowadzenia gdziekolwiek lekcji etyki, a to z prostej przyczyny, że nie mam do tego stosownych kwalifikacji.

Ewa Łętowska

 

Od autorki:

Nie chodziło o to, że prof. Łętowska miała prowadzić w szkołach lekcje etyki. Dokładnie rzecz biorąc, miały to być wykłady „Co to są i do czego służą międzynarodowe pakty praw człowieka” i „Co to jest państwo prawa i dlaczego warto je mieć”.

Joanna Podgórska

Polityka 28.2010 (2764) z dnia 10.07.2010; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama