Archiwum Polityki

Oświadczenie: Jak rozejść się z adwokatem

Wobec opublikowania w numerze 50 (2431)/2003 tygodnika POLITYKA artykułu pana Andrzeja Goszczyńskiego zatytułowanego „Jak rozejść się z adwokatem”, Jerzy Baczyński – redaktor naczelny tygodnika POLITYKA, przeprasza pana Marcina Mamińskiego za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególności czci, godności i dobrego imienia, wywołane jednostronnym i naruszającym zasady rzetelności dziennikarskiej zrelacjonowaniem sporu sądowego, którego stroną jest pan Marcin Mamiński.

Polityka 30.2010 (2766) z dnia 24.07.2010; Do i od Redakcji; s. 96
Reklama