Archiwum Polityki

Skąd my to znamy?

W związku z artykułem Piotra Pytlakowskiego „Władza przyziemna” [POLITYKA 24] Koło Powiatowe Platformy Obywatelskiej RP w Kościerzynie podjęło ważną uchwałę.

Uchwała 04/2010 z dnia 21.06.2010 r. Zarządu Platformy Obywatelskiej RP w powiecie kościerskim

Na podstawie par. 3 ust. 1 Statutu PO RP uchwala się, co następuje:

Par. 1
Przyjmuje się stanowisko w sprawie zamieszczenia sprostowania nieścisłych informacji, które zostały opublikowane w POLITYCE z dnia 12 czerwca 2010 w artykule autorstwa Pana Piotra Pytlakowskiego pt.

Polityka 31.2010 (2767) z dnia 31.07.2010; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama