Archiwum Polityki

Skąd my to znamy?

W związku z artykułem Piotra Pytlakowskiego „Władza przyziemna” [POLITYKA 24] Koło Powiatowe Platformy Obywatelskiej RP w Kościerzynie podjęło ważną uchwałę.

Uchwała 04/2010 z dnia 21.06.2010 r. Zarządu Platformy Obywatelskiej RP w powiecie kościerskim

Na podstawie par. 3 ust. 1 Statutu PO RP uchwala się, co następuje:

Par. 1
Przyjmuje się stanowisko w sprawie zamieszczenia sprostowania nieścisłych informacji, które zostały opublikowane w POLITYCE z dnia 12 czerwca 2010 w artykule autorstwa Pana Piotra Pytlakowskiego pt. „RAPORT. Władza przyziemna”.

Par. 2
Treść sprostowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Par. 3
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Par. 4
Wykonanie uchwały powierza się wiceprzewodniczącemu Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w powiecie kościerskim Panu Dariuszowi Męczykowskiemu.

Par. 5
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd powiatowy PO RP w powiecie kościerskim, Przewodniczący Zarządu
Piotr Lizakowski

 

Sprostowanie

1. Wbrew sformułowaniu Pana Redaktora Piotra Pytlakowskiego, iż burmistrz Kościerzyny Marcin M. cyt. „Działalność w PO zawiesił”, uprzejmie informujemy, że 26 maja 2009 roku złożył on rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, która została niezwłocznie przyjęta przez Zarząd Powiatowy Platformy Obywatelskiej RP w Kościerzynie.

Z poważaniem
wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w powiecie kościerskim
Dariusz Męczykowski

 

Cieszę się, że POLITYKA (24) przedstawiła Raport na tak ważny temat, jakim jest rozwój samorządności. Ale nie mogę się powstrzymać od kilku pytań.

Polityka 31.2010 (2767) z dnia 31.07.2010; Do i od Redakcji; s. 99
Reklama