Archiwum Polityki

Emerytury dla emerytów!

Jolanta Fedak przegrała z Michałem Bonim spór o gruntowne zmiany w otwartych funduszach emerytalnych. Jej projekt ustawy, przewidujący m.in. zmniejszenie składki do drugiego filara z 7,3 do 3 proc., a nawet częściowe zawieszenie wpłat do OFE, nie trafi do Sejmu. Zreformowany system emerytalny poróżnił nie tylko oboje ministrów, ale cały rząd. Panią minister pracy wspierał Jacek Rostowski, minister finansów, Boniego – Aleksander Grad, minister skarbu. Premier przychylił się do racji Boniego z obawy, że 14 mln członków OFE może potraktować zmiany jako zamach na swoje przyszłe emerytury.

Polityka 34.2010 (2770) z dnia 21.08.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 5
Reklama