Archiwum Polityki

Dowód dla małolata

Nastolatek, który podjął pracę lub nie ma opieki rodziców, ma obowiązek mieć dowód po skończeniu 15 lat, ale i osobom młodszym rodzice lub opiekunowie mogą wyrobić tymczasowy dokument. Przyda się zamiast paszportu na europejskie podróże. Dowód wydany nieletniemu jest ważny przez 5 lat.

– Procedura wyrobienia dowodu dla osoby małoletniej jest podobna jak w przypadku osób dorosłych. Są jednak pewne wyjątki – mówi Małgorzata Woźniak z MSWiA.

We wniosku o dowód dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat, wymagane jest poświadczenia zgody obojga rodziców/opiekunów.

Polityka 34.2010 (2770) z dnia 21.08.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama