Archiwum Polityki

Dowód dla małolata

Nastolatek, który podjął pracę lub nie ma opieki rodziców, ma obowiązek mieć dowód po skończeniu 15 lat, ale i osobom młodszym rodzice lub opiekunowie mogą wyrobić tymczasowy dokument. Przyda się zamiast paszportu na europejskie podróże. Dowód wydany nieletniemu jest ważny przez 5 lat.

– Procedura wyrobienia dowodu dla osoby małoletniej jest podobna jak w przypadku osób dorosłych. Są jednak pewne wyjątki – mówi Małgorzata Woźniak z MSWiA.

We wniosku o dowód dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat, wymagane jest poświadczenia zgody obojga rodziców/opiekunów. W przypadku starszych dzieci wystarczy podpis jednego opiekuna. Wniosek musi też podpisać dziecko. Jego obecność nie jest konieczna, jeśli nie ukończyło 5 lat. – Należy również dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia – dodaje Woźniak. Chyba że jest to już kolejny dowód. Ograniczeń wiekowych i kosztów brak, a z dowodem osobistym zamiast paszportu dziecko może podróżować po UE, Schengen czy krajach bałkańskich. Co prawda legitymując się nim oficjalnie alkoholu nie kupi, ale namiastka dorosłości... bezcenna. MLV

Polityka 34.2010 (2770) z dnia 21.08.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 6
Reklama