Archiwum Polityki

Genderowy Jarosław

Tegoroczny festiwal Pieśń Naszych Korzeni rozpoczną i zakończą kobiety. Kantaty i arietty Barbary Strozzi, śpiewaczki i kompozytorki okresu renesansu, przedstawi austriacki zespół Bella Discordia, na zakończenie zaś Schola Mulierum Silesiensis i Żeński Chór Festiwalowy wykonają przygotowany w czasie trwania festiwalu cykl „Ordo Virtutum” genialnej mniszki Hildegardy z Bingen. A pomiędzy nimi międzynarodowo, sakralnie i świecko: instrumentalna muzyka z dworu Jana I Aragońskiego (Tasto Solo z Hiszpanii), włoska muzyka na wiolę da gamba i lutnię z XVII w. (Duet Pianca&Ghielmi z Włoch), muzyka prawosławna (rosyjski Sirin), suficka (Ahmed Sahin z Turcji), chorały z rękopisu z Palermo z XII w. (Graindelavoix z Belgii). Jak co roku festiwalowi towarzyszą warsztaty chorału gregoriańskiego.

D.S.

Szczegóły: www.festiwal.jaroslaw.pl.

Polityka 34.2010 (2770) z dnia 21.08.2010; Kultura; s. 43
Reklama