Archiwum Polityki

Chińska lekcja demografii

Dokładnie 30 lat temu Chiny, chcąc ograniczyć przyrost naturalny, wprowadziły politykę jednego dziecka w rodzinie. Egzekwowały ją z drastyczną konsekwencją: poprzez przymusowe aborcje i system drakońskich kar. W efekcie współczynnik dzietności (określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na kobietę w wieku 15–49 lat) z 2,7 w 1980 r. spadł do 1,8 i utrzymał się na tym poziomie przez całą ostatnią dekadę. Wprowadzając ten limit partia tłumaczyła, że to ograniczenie tymczasowe, na 30–40 lat.

Polityka 36.2010 (2772) z dnia 04.09.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 10
Reklama