Archiwum Polityki

Wymazywanie i przywracanie

Ta świetnie napisana książka o współczesnych sporach polsko-żydowskich pomaga w zrozumieniu temperatury i sensu tych debat.
Polityka historyczna PRL miała uzasadniać za pomocą dobranych i pozornie obiektywnych faktów historycznych tezę podstawową: że istniejący system polityczny, społeczny i gospodarczy jest zwieńczeniem dziejów Polski. Miało to legitymizować PRL i dlatego władze przywiązywały tak wielką wagę do wprowadzenia do świadomości zbiorowej jednolitej wersji historii.

Największą wagę przywiązywano do dziejów najnowszych, bo tu właśnie narzucany obraz przeszłości zderzał się z żywą wciąż jeszcze pamięcią wydarzeń.

Polityka 36.2010 (2772) z dnia 04.09.2010; Historia; s. 74
Reklama