Archiwum Polityki

40

40 prawników w Polsce specjalizuje się w prawie kanonicznym i ma uprawnienia, by przeprowadzić „rozwód kościelny”. Aby zostać adwokatem w sądzie kościelnym, poza ukończonymi studiami kanonicznymi kandydat musi zyskać aprobatę swojego biskupa. Prawników kanonistów zapewne przybędzie, bo w ubiegłym roku potroiła się (z 3,5 tys. do 10 tys.) liczba wniosków o unieważnienie małżeństwa kościelnego. Boom trwa, choć koszt procedury dochodzi nawet do 30 tys. zł. Po zmianie prawa kanonicznego trybunał duchowny może anulować ślub kościelny, jeśli uzna, że któreś z małżonków jest „niedojrzałe emocjonalnie”. (MaK)
Polityka 37.2010 (2773) z dnia 11.09.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 9
Reklama