Archiwum Polityki

Minister od parametrów

W wieku 33 lat Maciej Banach – stypendysta POLITYKI – został wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Nowy minister ma imponujący dorobek naukowy – jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji naukowych, a od kwietnia tego roku profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mimo to nie odmówił minister Barbarze Kudryckiej, gdy zaproponowała mu stanowisko wiceministra ds. nauki. Ma się zająć m.in. sprawami finansowania nauki, w tym uproszczeniem procedur przyznawania grantów młodym, zdolnym naukowcom. Ważnym obszarem jego pracy będzie tzw. parametryzacja czasopism i jednostek naukowych, co przyczynić się ma do tworzenia systemu oceny jakości w nauce. Istotnym elementem takiego systemu jest wskaźnik publikacji w poważnych pismach naukowych i cytowań tych publikacji.

Banach ma już doświadczenie w tej dziedzinie. Pomógł 10 polskim periodykom wejść na tzw. listę filadelfijską (spis czasopism naukowych ustalany i aktualizowany przez Institute for Scientific Information w Filadelfii). W czerwcu tego roku po raz pierwszy te czasopisma otrzymały „impact factor” (IF), czyli wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania. Sam przed pięciu laty założył czasopismo „Archives of Medical Science”. W tej chwili za publikację w tym tytule otrzymuje się IF 1,012 punktu, co jest olbrzymim sukcesem. Problemy, z którymi borykają się młodzi naukowcy, zaprowadziły go do Rady Młodych Naukowców, a od czerwca tego roku – do Komisji ds. Oceny Parametrycznej Czasopism Naukowych. Jako minister będzie mógł wykorzystać zgromadzone tam doświadczenia.

Bakcyla nauki złapał już na drugim roku studiów medycznych w Łodzi (Wydział Lekarski), gdy trafił do koła naukowego przy Zakładzie Anatomii.

Polityka 41.2010 (2777) z dnia 09.10.2010; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7
Reklama