Archiwum Polityki

Kodeks Dioklecjana

Prywatny kolekcjoner odkrył uznany za zaginiony Codex Gregorianus. Ten spis rzymskich praw powstał najprawdopodobniej za czasów cesarza Dioklecjana pod koniec III w. Wspominają o nim starożytne teksty, ale nie zachowały się  jego odpisy. Analizą manuskryptu zajmują się badacze z University College w Londynie. Fragmenta Londiniensia (tak nazwano pergamin) zapisany jest z dwóch stron średniowieczną majuskułą, greckie komentarze wskazują, że powstał w V w. w Bizancjum. Codex Gregorianus był częścią rzymskiego korpusu prawnego (Corpus Iuris Civilis), który funkcjonował w średniowieczu, a pewne jego elementy pozostają aktualne do dziś.
Polityka 7.2010 (2743) z dnia 13.02.2010; Nauka; s. 70
Reklama