Ja My Oni

Noty o autorach

Dominika Buczak
dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Natalia de Barbaro
psycholog społeczny, socjolog, trener umiejętności społecznych

Aleksandra Cisłak
doktor psychologii, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Instytucie Psychologii PAN

Joanna Drosio-Czaplińska
studentka psychologii, dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Katarzyna Growiec
doktor socjologii, psycholog i politolog, adiunkt w SWPS

Magdalena Kaczmarek
doktor psychologii, adiunkt w SWPS oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW

Piotr Kaczmarek-Kurczak
doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Sylwia Kita
doktor socjologii, adiunkt w Akademii Pedagogicznej im.

Ja My Oni „Szczęśliwie dorosnąć” (100004) z dnia 07.03.2012; Wstęp; s. 4
Reklama