Ja My Oni

Trzydzieści pięćdziesiąt siedemdziesiąt

Bezpieczeństwo, przynależność, szacunek - te pojecia różnią się dla różnych pokoleń. Bezpieczeństwo, przynależność, szacunek - te pojecia różnią się dla różnych pokoleń. Polityka
Czego komu potrzeba na kolejnych różnych etapach życia?
Polityka

Jak z upływem czasu zmienia się rozumienie najważniejszych ludzkich potrzeb? Co zrobić, aby do najpóźniejszych lat mieć poczucie ich zaspokojenia? Szukamy odpowiedzi na te pytania w zespole złożonym z 70-latki, (prawie) 50-latka i prowadzącej rozmowę 30-latki.

Posłużyliśmy się modelem Abrahama Maslowa, modyfikowanym później przez innych psychologów humanistycznych (patrz „Piramida potrzeb” na s. 54). Opisuje on hierarchię potrzeb jako piramidę. Jej najniższe piętro to podstawowe potrzeby biologiczne, najwyższe – samorealizacja oraz transcendencja.

Ja My Oni „Szczęśliwie dorosnąć” (100004) z dnia 07.03.2012; Dojrzeć; s. 52
Reklama