Ja My Oni

Noty o autorach

Polityka

Aleksandra Cisłak
doktor psychologii, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Dorota Chałubińska
dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Joanna Drosio-Czaplińska
absolwentka psychologii, dziennikarka

Katarzyna Growiec
doktor socjologii, psycholog i politolog, adiunkt w SWPS

Grzegorz Gustaw
psycholog organizacji, certyfikowany trener biznesu, wykładowca

Sławomir Jakima
psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta

Sylwia Kita
doktor socjologii, adiunkt w Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie

Wojciech Kulesza
doktor psychologii, adiunkt w SWPS; w tekście wykorzystał wiedzę zdobytą dzięki grantowi Mobilność Plus (644/MOB/2011/0) z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marta Mazuś
dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Agnieszka Paczkowska
psycholog kliniczny, psychoterapeutka

Agnieszka Sowa
dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Adrian Wójcik
socjolog, członek Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Andrzej Tarłowski
adiunkt na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Elżbieta Turlej
dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Dziennikarki POLITYKI:
Joanna Cieśla, Agnieszka Krzemińska, Joanna Podgórska, Ryszarda Socha, Ewa Wilk

Ja My Oni „Jak się godzić, jak rozwodzić” (100073) z dnia 16.07.2013; Wstęp; s. 4
Reklama