Ja My Oni

Cechy na dobre życie

Dr hab. Ewa Trzebińska jest profesorem i prorektorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a także kierownikiem Katedry Psychologii Pozytywnej na Wydziale Psychologii tej uczelni. Dr hab. Ewa Trzebińska jest profesorem i prorektorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a także kierownikiem Katedry Psychologii Pozytywnej na Wydziale Psychologii tej uczelni. Leszek Zych / Polityka
Dr hab. Ewa Trzebińska o osobowości, temperamencie i charakterze.

Osobowość: centralny regulator

Agnieszka Sowa: – Wszyscy mamy lepsze i gorsze chwile, wszyscy wpadamy w czarne dziury i przeżywamy dołki. Jedni lepiej jednak sobie z tym radzą, inni gorzej. Czy odpowiada za to nasza osobowość?
Dr hab. Ewa Trzebińska: – Tak, jeżeli osobowość nie działa dobrze, to nasze życie jest trudniejsze. Dobrym sposobem myślenia o osobowości jest pojmowanie jej jako narzędzia. Do tego odnosi się definicja osobowości jako centralnego mechanizmu regulacyjnego. Chodzi o to, że dzięki osobowości w naszych codziennych decyzjach, odczuciach i zachowaniach panuje ład i celowość. Osobowość to także zakodowane, uporządkowane doświadczenie naszego ­życia, czyli to, co widzieliśmy, słyszeliśmy, co nam mówiono, co mówiliśmy, co zrobiliśmy, co wobec nas zrobiono. Wszystko to, co na nas wpływa.

Mówi się o pewnych typach osobowości.
Raczej nie w tym sensie, że kogoś można scharakteryzować przez określenie, do jakiego typu należy. Osobowość człowieka jest zbyt skomplikowana, zbyt wiele jest cech, które mogą występować w niezliczonych konfiguracjach, żeby próbować tworzyć typologię. Czasem przyjmuje się rozróżnienia, które mogą się z typologią osobowości kojarzyć. Np. mówimy o osobach z niską lub z wysoką samooceną i może się wydawać, że to są dwa typy osobowości. Ale to jest tylko jedna cecha. Kiedy weźmiemy pod uwagę inne rozróżnienie, np. optymizm i pesymizm, to poprzedni podział przestaje obowiązywać, bo choć optymiści często miewają wysoką samoocenę, a pesymiści niską, ale to nie musi być regułą. Kiedy będziemy rozważać jeszcze inne cechy, to typy zupełnie się nam pomieszają.

Ja My Oni „Odkryj swoje ja” (100078) z dnia 03.02.2014; Zrozumieć siebie; s. 6
Reklama