Ja My Oni

Ofiary kumulacji

Zbyt długie przebywanie w stresogennym środowisku oraz brak umiejętności redukcji związanego z tym napięcia prowadzi do osłabienia układu immunologicznego. Zbyt długie przebywanie w stresogennym środowisku oraz brak umiejętności redukcji związanego z tym napięcia prowadzi do osłabienia układu immunologicznego. Malte Mueller/fStop/Getty Images / FPM
Po czym poznać stres?
Prognozy badaczy nie pozostawiają złudzeń – świat nie przestanie dostarczać nam stresów, możemy się tylko nauczyć je rozpoznawać i radzić sobie z nimi.Malte Mueller/fStop/Getty Images/FPM Prognozy badaczy nie pozostawiają złudzeń – świat nie przestanie dostarczać nam stresów, możemy się tylko nauczyć je rozpoznawać i radzić sobie z nimi.

Co to właściwie jest stres? Choć tyle się o nim mówi i tak przed nim przestrzega, to trudno o powszechnie przyjętą definicję. Różnorodność teorii stresu powoduje, że tłumaczy się go i jako bodziec – wydarzenie zewnętrzne o określonych właściwościach; i jako reakcję człowieka – przeżycie emocjonalne w odpowiedzi na określone zdarzenie; i wreszcie jako relację pomiędzy czynnikami zewnętrznymi a właściwościami jednostki.

Pojęcie stresu jest znane od setek lat.

Ja My Oni „Odkryj swoje ja” (100078) z dnia 03.02.2014; Nie dać się naszym czasom; s. 62
Reklama