Ja My Oni

Mózgowy matrix

Świadomość może hamująco wpływać na decyzje podjęte bez jej udziału przez mózg. Świadomość może hamująco wpływać na decyzje podjęte bez jej udziału przez mózg. Hank Grebe/Purestock/Getty Images / FPM
Czy wolna wola, świadome Ja i cały umysł to tylko złudzenia wykreowane przez mózg.
Smak Słowa

Kto tu rządzi – ja czy mój mózg?”. To prowokacyjne i arcytrudne pytanie od razu przykuwa uwagę na okładce polskiego wydania najnowszej książki napisanej przez Michaela Gazzanigę, jednego z najsłynniejszych uczonych, zajmujących się badaniami mózgu. Gazzaniga zalicza się też do tej ciekawej grupy naukowców, którzy zarówno popularyzują wyniki badań nad znajdującym się w naszych głowach (być może) najbardziej skomplikowanym obiektem we Wszechświecie, jak i przejawiają skłonność do filozofowania.

Ja My Oni „Odkryj swoje ja” (100078) z dnia 03.02.2014; Jak rządzi mózg; s. 106
Reklama