Ja My Oni

Scenariusz wyjścia z piekła

Jak przetrwać traumę?

Dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała Dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała Leszek Zych / Polityka
Dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała o tym, czym naprawdę jest trauma i jak się po niej wraca do życia.

Juliusz Ćwieluch: – Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Efektowny cytacik, ale czy w ogóle ma sens?
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała: – Badacze konsekwencji traumy wskazują na co najmniej cztery scenariusze. Gdybyśmy narysowali wykres, jak mogą się potoczyć nasze losy po traumie, to mielibyśmy dwa negatywne, jeden neutralny i jeden pozytywny scenariusz. Te negatywne to obniżenie funkcjonowania oraz tzw. przetrwanie z uszkodzeniem.

Ja My Oni „Jak przetrwać życiowe dramaty” (100082) z dnia 26.05.2014; Wstęp; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Scenariusz wyjścia z piekła"