Ja My Oni

Stwórz swój finansowy autoportret

Mirosław Gryń / Polityka
Planujesz wydatki z ołówkiem w ręku? A może raczej żyjesz tu i teraz, nie troszcząc się przesadnie o stan swoich oszczędności? Odpowiedz na kilka pytań i stwórz swój finansowy autoportret.

Najpierw powinniśmy określić swój typ osobowości. Klasyczny w psychologii Wskaźnik Typów Myers-Briggs, pomimo kilku dziesięcioleci owocnego wykorzystywania na Zachodzie, nie doczekał się jak dotąd oficjalnej polskiej adaptacji. Możemy więc mieć kłopot z dokładnym określeniem swojego typu osobowości (chyba że skorzystamy z anglojęzycznych kwestionariuszy dostępnych w internecie), także finansowej. Możemy jednak określić swój typ w sposób przybliżony – najpierw ten ogólny, a później związany z pieniędzmi – odpowiadając na poniższe pytania.

Ja My Oni „Pieniądze: urok i ułuda” (100090) z dnia 02.02.2015; Dlaczego chcemy mieć; s. 14
Reklama