Ja My Oni

Oto jest pytanie

Ludzka żądza posiadania

Erich Fromm (1900–80) Erich Fromm (1900–80) Portfolio/Leemage / EAST NEWS
Jak Erich Fromm rozumiał dylemat „mieć czy być”.

Wśród rozlicznych filozofów, przywódców religijnych, uczonych, którzy zastanawiają się od wieków nad ludzką żądzą posiadania, szczególne miejsce ma Erich Fromm (1900–80), filozof, psycholog, socjolog – jeden z ważniejszych myślicieli XX w. Do jego rozprawy dotyczącej egzystencjalnego rozumienia konsumpcji „Mieć czy być” (1976 r.) odwołują się nieomal wszyscy współcześni badacze psychologii rynku i – co oczywiste – autorzy tego wydania naszego Poradnika (patrz tekst obok).

Ja My Oni „Pieniądze: urok i ułuda” (100090) z dnia 02.02.2015; Dlaczego chcemy mieć; s. 17
Oryginalny tytuł tekstu: "Oto jest pytanie"
Reklama