Ja My Oni

Mądrzej bogaci

Czy bogatsze społeczeństwa są szczęśliwsze

Hanami, święto kwitnącej wiśni. W bogatej Japonii przeciętny poziom szczęścia mieszkańców jest niższy niż w wielu krajach uboższych. Hanami, święto kwitnącej wiśni. W bogatej Japonii przeciętny poziom szczęścia mieszkańców jest niższy niż w wielu krajach uboższych. Jon Burbank / Corbis
Co z tego mamy, że mamy coraz więcej?

Od czasu sofistów i Sokratesa ludzie nauki zadawali sobie pytanie o to, jakie życie jest życiem szczęśliwym. Władysław Tatarkiewicz w traktacie „O szczęściu” pisał: „Szczęście było dla filozofów starożytnych posiadaniem największych dóbr dostępnych człowiekowi. Jego miarą w tym znaczeniu nie była ani pomyślność zdarzeń, ani intensywność radości, lecz wysokość posiadanych dóbr. Jakie to mają być dobra, tego starożytna definicja szczęścia nie przesądzała; decyzja nie należała już do definicji szczęścia, lecz zależała od poglądu na to, jakie z dóbr dostępnych człowiekowi są najważniejsze.

Ja My Oni „Pieniądze: urok i ułuda” (100090) z dnia 02.02.2015; Dlaczego chcemy mieć; s. 24
Oryginalny tytuł tekstu: "Mądrzej bogaci"
Reklama