Ja My Oni

Moje za twoje

Alternatywne praktyki konsumenckie

Mieszkańcy miasta Schenectady (stan Nowy Jork) wymieniają się jedzeniem i usługami. Mieszkańcy miasta Schenectady (stan Nowy Jork) wymieniają się jedzeniem i usługami. materiały prasowe
Jakie korzyści może przynieść choćby częściowe porzucenie zakupów na rzecz wymiany?
„Mniej” to nie tylko portret zakupowy Polaków, ale też wnikliwy opis współczesnej, nienasyconej cywilizacji.materiały prasowe „Mniej” to nie tylko portret zakupowy Polaków, ale też wnikliwy opis współczesnej, nienasyconej cywilizacji.

Na początku była wymiana. Podlegały jej przedmioty, czas oraz umiejętności. Dobra swobodnie krążyły między członkami wspólnoty, rachunki były regulowane natychmiast albo z opóźnieniem. Nierzadko względem kogoś innego, w myśl niepisanej umowy, że wdzięczność jest kapitałem całej wspólnoty. Uczestników wymiany chroniło bowiem prawo stare jak sama ludzkość – reguła wzajemności, opisana w XIX w. przez francuskiego socjologa Marcela Maussa. Badaczom pierwotnych kultur nie udało się do tej pory odnaleźć żadnej społeczności, która by ją ignorowała.

Ja My Oni „Pieniądze: urok i ułuda” (100090) z dnia 02.02.2015; Świat bez pieniędzy; s. 102
Oryginalny tytuł tekstu: "Moje za twoje"
Reklama