Ja My Oni

Kurs wartości człowieka

Jak rynek niszczy moralność

Obraz Thomasa Couture'a (1815-79), „Miłość do złota” Obraz Thomasa Couture'a (1815-79), „Miłość do złota” www.bridgemanart.com / Corbis
Jak rynki i handel zmieniają dziś naturę wszystkiego?

Jak postępuje człowiek? Można by przyjąć, że zazwyczaj racjonalnie. Kupuje rzeczy, które chce mieć, a za te, które bardzo chce mieć, gotów jest bardzo dużo zapłacić. Pracuje, by zaspokoić swoje potrzeby, a jeśli potrzeby przewyższają zarobki, to się zadłuża na konto oczekiwanych zarobków. Żeni się, gdy oczekiwane zyski z małżeństwa przewyższą zyski płynące z cywilnej wolności, zaś straty z tytułu pozostawania na wolności okazują się większe od strat związanych z małżeńskim zniewoleniem.

Ja My Oni „Pieniądze: urok i ułuda” (100090) z dnia 02.02.2015; Świat bez pieniędzy; s. 113
Oryginalny tytuł tekstu: "Kurs wartości człowieka"
Reklama