Ja My Oni

Wszyscy tendencyjni

Jak się kształtują poglądy polityczne

Lewicowe bądź prawicowe zapatrywania mogą dotyczyć różnych sfer aktywności człowieka. Lewicowe bądź prawicowe zapatrywania mogą dotyczyć różnych sfer aktywności człowieka. Mirosław Gryń / Polityka
Dlaczego człowiek ma lewicowe lub prawicowe poglądy polityczne.

Związków między cechami osobowości a wyborami politycznymi oraz genetycznych podstaw światopoglądu poszukiwali w 2012 r. Christian Kandler, Wiebke Bleidorn i Rainer Riemann. Uczeni ci ustalili na początek swoje definicje orientacji prawicowej i lewicowej, bo choć badacze często się do tego podziału odwołują, dla każdego może to znaczyć trochę co innego. Zatem prawicowe poglądy oznaczają, według nich, większą akceptację dla nierówności, elitaryzm (a zarazem większą orientację na własną grupę, w tym grupę narodową) oraz mniejszą chęć zmian, tradycjonalizm.

Ja My Oni „Psychologia i polityka” (100095) z dnia 26.04.2015; Ci, którzy są rządzeni; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Wszyscy tendencyjni"
Reklama