Ja My Oni

Homo sapiens idzie zabijać

Zbrodnia w imię polityki

Ofiary Czerwonych Khmerów, masowy grób odkryty w Kambodży w 2009 r. Ofiary Czerwonych Khmerów, masowy grób odkryty w Kambodży w 2009 r. Marc Dozier / Corbis
Czy w każdej ludzkiej istocie jest siła, która może ją pchnąć do krzywdzenia, gwałcenia, udziału w rzezi, ludobójstwie?
Kaing Guek Eav, naczelnik jednego z więzień Czerwonych
Khmerów, za zbrodnie skazany na dożywocie.Mark Peters/AFP/EAST NEWS Kaing Guek Eav, naczelnik jednego z więzień Czerwonych Khmerów, za zbrodnie skazany na dożywocie.

Freud: taniec Erosa z Tanatosem

Tworząc zręby teorii psychoanalitycznej na przełomie XIX i XX w., czyli w okresie dla Europy względnie spokojnym, Zygmunt Freud przyjął, że podstawą wszelkich ludzkich działań jest instynkt życia, który nazwał Erosem. Instynkt ten skłania ludzi do poszukiwania przyjemności, do dbałości o siebie, a zarazem do wchodzenia w pozytywne relacje ze światem, troski o własny gatunek. Postulując zasadnicze znaczenie Erosa, Freud był jednocześnie głęboko przekonany o wewnętrznym skonfliktowaniu ludzkiej natury, którego przejawy obserwował u swoich pacjentów.

Ja My Oni „Psychologia i polityka” (100095) z dnia 26.04.2015; Rewolucje, przewroty, wojny; s. 134
Oryginalny tytuł tekstu: "Homo sapiens idzie zabijać"
Reklama