Ja My Oni

Muzyka naszego DNA

Lęk jest dziedziczny

Dr Anna Siwy-Hudowska Dr Anna Siwy-Hudowska Leszek Zych / Polityka
Dr Anna Siwy-Hudowska o tym, na ile człowiek przejmuje po swoich przodkach lęki, smutki, traumy.

Iga Czenskowska: – Czy po poprzednich pokoleniach możemy dziedziczyć emocje, czyli – najogólniej mówiąc – pewne stany psychiczne?
Anna Siwy-Hudowska: – Nie można tego wykluczyć. A dokładniej: możemy dziedziczyć skłonności do reagowania w określony sposób na określone bodźce.

Brian Dias i Kerry Ressler (wyniki ich badań opublikowano kilka miesięcy temu w „Nature Neuroscience”) wykazali, że myszy przekazały swojemu potomstwu uwarunkowany w trakcie eksperymentu strach przed zapachem wiśni.

Ja My Oni „Co po kim dziedziczymy” (100098) z dnia 04.08.2015; Co dajemy potomkom; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Muzyka naszego DNA"
Reklama