Ja My Oni

Ślepo czy konstruktywnie

Patriotyzm: miłość krytyczna i narcyzm kolektywny

Mirosław Gryń / Polityka
Ojczyznę kochać trzeba i szanować – ale jak?

Tak jak reprezentujemy różne style przywiązania do partnerów w związkach miłosnych, tak i różnią nas style patriotyzmu. Dla jednych ojczyzna jest jak matka, którą akceptuje się z całym dobrodziejstwem inwentarza. Kto zaś krytykuje niektóre tradycyjne rozwiązania, ten podważa całokształt. Innych cechuje nastawienie na zmiany i przekonanie, że nie podważa to wartości grupy, lecz ją ulepsza. Różnice w myśleniu o tym, co jest istotą przywiązania do własnej grupy – narodowościowej, ale też np.