Ja My Oni

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem: Wyrazy z jadem, czyli czym jest i do czego prowadzi mowa nienawiści

Mowa nienawiści: jak z nią walczyć

Wszechobecność mowy nienawiści, zwłaszcza obraźliwe określenia grup obcych, ma skutki nie tylko na poziomie jednostkowym. Wszechobecność mowy nienawiści, zwłaszcza obraźliwe określenia grup obcych, ma skutki nie tylko na poziomie jednostkowym. Martin Harvey / Getty Images
Po co ludzie używają mowy nienawiści.

Artykuł ukazał się w „Ja My Oni” tom 23. „Jak się dogadać”. Poradnik dostępny w Polityce Cyfrowej i w naszym sklepie internetowym.

***

Cztery najważniejsze firmy internetowe: Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft wraz z Komisją Europejską opracowały w maju 2016 r. Kodeks postępowania, który będzie wykorzystany jako podstawa do zwalczania mowy nienawiści w internecie. Również w maju opublikowano raport niezależnej organizacji Demos poświęcony zjawisku mizoginii w sieci: w ciągu trzech tygodni maja w Wielkiej Brytanii 6500 użytkowniczek Twittera stało się ofiarami słownej napaści z użyciem takich słów jak: kurwa (whore) czy dziwka (slut). To tylko dwa dowody, że mowa nienawiści jest problemem powszechnym, a jej skala zaczyna być dostrzegana przez firmy i organizacje międzynarodowe.

Co to jest

Jednocześnie trudno jest sformułować uniwersalną definicję tego zjawiska. Rada Europy sformułowała to zjawisko następująco: „Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji”. Położyła więc szczególny nacisk na dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne. Badacze społeczni uważają jednak, że dotyczy ona także takich cech, jak np. płeć, religia, kolor skóry czy orientacja seksualna.

Kiedy dyskutuje się o tym, czy mowa nienawiści powinna zostać zakazana, przywołuje się zwykle przykłady historyczne.

Ja My Oni „Jak się dogadać” (100110) z dnia 01.08.2016; Jak się porozumiewać; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem: Wyrazy z jadem, czyli czym jest i do czego prowadzi mowa nienawiści"
Reklama