Ja My Oni

Warto pamiętać

amasterpics123 / 123 RF
Ważne pojęcia, teorie, nazwiska przywołane w tym wydaniu Ja My Oni.

Asertywność

Nierzadko ludzie uważają, że to umiejętność mówienia „nie”, a tymczasem to po prostu postępowanie w zgodzie z sobą. Danie sobie prawa do zachowań wyrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie i prawa w sposób bezpośredni, stanowczy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, opinie i prawa innej osoby (osób).

Grzegorz Gustaw, Nie tylko „nie”

Batna

(od ang. Best Alternative To a Negotiated Agreement – najlepsza alternatywa dla porozumienia, które chcielibyśmy osiągnąć)

Pojęcie kluczowe we współczesnej sztuce negocjacji i dyplomacji. Opracowując BATNA, człowiek buduje swoją siłę, stwarza jakiś rodzaj bezpiecznika, punktu oparcia na wypadek zetknięcia się z twardym graczem, który będzie forsował swoje rozwiązanie. „Nie istnieje – pisze William Ury (autor i współautor kilku bestsellerów o sztuce negocjacji) – żadna magiczna recepta, która zagwarantuje ci sukces w każdych negocjacjach. Łącząc cierpliwość, upór oraz strategie przełamania, możesz jednak zwiększyć szanse otrzymania tego, co chcesz, nawet w najtwardszych negocjacjach”.

Ryszarda Socha, Pokój wam niosę

Dehumanizacja

Mowa nienawiści odwołuje się do znanego, podstawowego mechanizmu społecznego – dehumanizacji. Marcell Mauss, francuski klasyk antropologii, zauważył, że w wielu językach określenia na członków grupy własnej (narodu, grupy etnicznej) są zbieżne z określeniami ludzi w ogóle. Podobnie jest z przypisywaniem emocji grupie własnej i obcej. Nasi mogą przeżywać zarówno emocje pierwotne, właściwe również zwierzętom, jak i wtórne, jak np.

Ja My Oni „Jak się dogadać” (100110) z dnia 01.08.2016; Jak się porozumiewać; s. 115
Reklama