Ja My Oni

Narcyz zbiorowy

Gdy „my” staje się ważniejsze niż „ja”

Badania psychologiczne pokazują liczne pozytywne skutki przywiązania do własnej grupy. Badania psychologiczne pokazują liczne pozytywne skutki przywiązania do własnej grupy. Mirosław Gryń / Polityka
Kiedy przywiązanie do firmy, organizacji czy narodu staje się chorobliwe.

Mitologia grecka przywołuje obraz Narcyza jako pięknego młodzieńca tak wpatrzonego we własne odbicie, że doprowadziło go to do upadku i śmierci. Współczesne badania psychologiczne dotyczące spostrzegania samego siebie wskazują, że ludzie rzeczywiście różnią się skłonnością do utrzymywania przesadnie pozytywnego wizerunku samego siebie i że istotnie skłonności takie nie przynoszą jedynie pozytywnych rezultatów. Narcyzm uważany jest za składową tzw. ciemnej triady osobowości, obok makiawelizmu i psychopatii.