Ja My Oni

Wieczna wina drugich

Współczesne kryzysy: jakie niosą dla nas konsekwencje

W czasie kryzysów mamy skłonność do szukania „kozła ofiarnego”. W czasie kryzysów mamy skłonność do szukania „kozła ofiarnego”. www.bridgemanimages.com/Photo Power
Jak na człowieka wpływają wielkie kryzysy współczesności.
Ponieważ nie da się łatwo obwinić silniejszych od siebie, zazwyczaj ofiarą padają przedstawiciele grup o niskim statusie.Steve McAlister/Getty Images Ponieważ nie da się łatwo obwinić silniejszych od siebie, zazwyczaj ofiarą padają przedstawiciele grup o niskim statusie.

Kryzys to słowo klucz do opisu współczesności. Uchodźczy, ekonomiczny, demograficzny, ekologiczny, energetyczny – katalog kryzysów jest szeroki. A ich skutki wykraczają daleko poza kwestie ekonomiczne czy zdrowotne. Bo bycie ofiarą kryzysu bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie poznawcze ludzi i sposób, w jaki przetwarzają informacje o świecie, w którym żyją.

Magia, czyli kształt w pikselach

Jedną z pierwszych konsekwencji kryzysu jest utrata poczucia kontroli – przekonania człowieka o tym, że jest w stanie skutecznie realizować założone przez siebie cele.

Ja My Oni „Jak nie oszaleć w szalonym świecie” (100122) z dnia 07.08.2017; Swoi i obcy; s. 104
Oryginalny tytuł tekstu: "Wieczna wina drugich"
Reklama