Ja My Oni

Noty o autorach

PolitykaJa My Oni tom 31

mgr Wacław M. Adamczyk
członek Zespołu Badania Bólu w Instytucie Psychologii UJ, doktorant na AWF w Katowicach

dr hab. Przemysław Bąbel
zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UJ, kierownik Zespołu Badania Bólu

dr hab. Marek Binder
adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Instytutu Psychologii UJ

dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka
adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UJ

dr Małgorzata Dec-Ćwiek
asystentka w Katedrze Neurologii Collegium Medicum UJ

dr hab.

Ja My Oni „Jak i po co podglądany jest mózg” (100135) z dnia 06.08.2018; Wstęp; s. 4
Reklama