Ja My Oni

Psychoodejście

Rozwój technik neuroobrazowania

Dzisiaj możemy podsłuchiwać mózg względnie łatwo, mając do dyspozycji szeroką gamę technik neuroobrazowania oraz komputery o dużej mocy obliczeniowej, umożliwiające wydajną analizę ogromnej ilości danych. Dzisiaj możemy podsłuchiwać mózg względnie łatwo, mając do dyspozycji szeroką gamę technik neuroobrazowania oraz komputery o dużej mocy obliczeniowej, umożliwiające wydajną analizę ogromnej ilości danych. Getty Images
Czy zaczyna się właśnie przedwczesny koniec psychologii.
Czy to dywan HJÄRNA z nowego katalogu IKEA? Nie, to macierz kowariancji 264 źródeł sygnału fMRI w mózgu. Każdy kolorowy kwadracik reprezentuje siłę korelacji pomiędzy dwoma strukturami w mózgu. Badacze próbują wyodrębnić z tego barwnego kobierca makrosieci złożone ze sprzężonych ze sobą funkcjonalnie struktur. Tutaj przyjmują one formę żółto-czerwonych „wysp”.Krzysztof Gociewicz/UJ Czy to dywan HJÄRNA z nowego katalogu IKEA? Nie, to macierz kowariancji 264 źródeł sygnału fMRI w mózgu. Każdy kolorowy kwadracik reprezentuje siłę korelacji pomiędzy dwoma strukturami w mózgu. Badacze próbują wyodrębnić z tego barwnego kobierca makrosieci złożone ze sprzężonych ze sobą funkcjonalnie struktur. Tutaj przyjmują one formę żółto-czerwonych „wysp”.

W ostatnich latach psychologia jako dyscyplina naukowa przechodzi istotne przemiany, wywołane przez gwałtowny rozwój metod pomiaru aktywności mózgu. Od jej narodzin w końcu XIX w. do niedawna informacje o tym, jak działa mózg, były niezwykle trudno dostępne i pochodziły przede wszystkim z analizy przypadków uszkodzeń mózgu oraz pomiarów elektrofizjologicznych u zwierząt. Dzisiaj możemy podsłuchiwać mózg względnie łatwo, mając do dyspozycji szeroką gamę technik neuroobrazowania oraz komputery o dużej mocy obliczeniowej, umożliwiające wydajną analizę ogromnej ilości danych.

Ja My Oni „Jak i po co podglądany jest mózg” (100135) z dnia 06.08.2018; NEUROteoria; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Psychoodejście"