Ja My Oni

Wolność i znajomości

Relacje międzypokoleniowe a kryzys ekonomiczny

Dziedziczenie przez najstarsze dziecko (najczęściej syna) tytułów i zawodu ojca pozwalało zachować ciągłość nie tylko majątku, ale i pozycji społecznej. Dziedziczenie przez najstarsze dziecko (najczęściej syna) tytułów i zawodu ojca pozwalało zachować ciągłość nie tylko majątku, ale i pozycji społecznej. Dmytro Aksonov / Getty Images
Jak globalny kryzys ekonomiczny 2009 r. wpłynął na relacje międzypokoleniowe.

Bycie dobrym dzieckiem przez całe stulecia oznaczało podporządkowanie swoich osobistych interesów interesom rodziny. Obejmowało najważniejsze kwestie. Małżeństwo – swoboda wyboru partnera to bardzo niedawny wynalazek i wciąż mało powszechny w skali globalnej. Prokreację – rodzina zwykle oczekiwała szybkiego spłodzenia potomstwa określonej płci. Wybór kariery zawodowej – najczęściej kontynuację rodzinnej praktyki lub rzemiosła, przejmowanie rodzinnego majątku i interesów. Obyczaje i religię – odstępstwo od wiary najczęściej powodowało wykluczenie z familii.

Ja My Oni „Jak być wystarczająco dobrą rodziną” (100140) z dnia 12.11.2018; Omijać mity i schematy; s. 102
Oryginalny tytuł tekstu: "Wolność i znajomości"
Reklama