Ja My Oni

Ugodowość. Taktyka mówienia tak

Wywieranie wpływu na innych

„Manipulacja to świadome oddziaływanie psychologiczne, wywieranie wpływu na innych dla osiągnięcia zamierzonych celów”. „Manipulacja to świadome oddziaływanie psychologiczne, wywieranie wpływu na innych dla osiągnięcia zamierzonych celów”. Mirosław Gryń / Polityka
Dr Andrzej Augustynek o tym, kiedy uległość jest pożądana, a kiedy może człowieka sprowadzić na manowce.
Dr Andrzej AugustynekPaweł Ulatowski Dr Andrzej Augustynek

AGNIESZKA SOWA: – Czy ugodowość jest cnotą?
ANDRZEJ AUGUSTYNEK: – Zależy jak ją definiujemy. To jedna z cech ujętych w Wielkiej Piątce obok ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, sumienności i neurotyczności. Wysoka wyraża się silnym nastawieniem prospołecznym, zaufaniem do innych, prostolinijnością, skromnością, czasami skłonnością do ustępowania i poświęcania się. Osoby takie są w odbiorze innych jednoznaczne, przewidywalne i życzliwe. Z kolei osoby o niskiej ugodowości chętnie wykorzystują ludzi, manipulują nimi i im nie ufają. Są określane jako konfliktowe, egocentryczne i antagonistyczne. Ugodowość rozumiana potocznie jako skłonność do kompromisu, uległości, ustępowania, jest czym innym.

Nie jest pewne, że człowiek o wysokim wskaźniku ugodowości będzie skłonny do kompromisu?
On oznacza, że człowiek jest mniej skłonny do rywalizacji, a bardziej do współpracy. Ale często w badaniach – np. „Osobowość jako determinanta wyboru stylu rozwiązywania konfliktów” dr Bożeny Kłusek-Wojciszke – okazuje się, że skłonność do niego nie jest powiązana z cechami osobowości. One stanowią manifestację biologicznych uwarunkowań, ale nie wszystkie w jednakowym stopniu. Najbardziej biologiczne, czyli genetycznie uwarunkowane, są neurotyczność i ekstrawersja. Ugodowość zaś to cecha samodzielna, która kształtuje się w dużej mierze na podstawie doświadczenia osobniczego. Jest też silnie uwarunkowana kontekstem sytuacyjnym. Można być ugodowym w domu w zakresie obowiązków domowych, podziału zadań, kto sprząta, kto gotuje, a bardzo nieustępliwym w życiu zawodowym.

I niewątpliwie z tymi, którzy mają wysoki współczynnik ugodowości, łatwiej się żyje, więc z tego punktu widzenia jest to cnota.

Ja My Oni „Alfabet człowieka przyzwoitego” (100155) z dnia 26.08.2019; Przyzwoity człowiek; s. 84
Oryginalny tytuł tekstu: "Ugodowość. Taktyka mówienia tak"
Reklama