Ja My Oni

Cebulowa teoria szczęścia

Cebulowa teoria szczęścia. Czyli co?

Cebulowa teoria szczęścia Cebulowa teoria szczęścia materiały prasowe
Dobrostan: Co to oznacza. Z czego się składa i czy da się nad nim popracować.
Intuicja słusznie podpowiada, że dobrostan to coś bliskiego, ale jednocześnie różniącego się od przyziemnego materialnego dobrobytu.Getty Images Intuicja słusznie podpowiada, że dobrostan to coś bliskiego, ale jednocześnie różniącego się od przyziemnego materialnego dobrobytu.

Niewiele jest w naukach społecznych terminów tak pojemnych i wieloznacznych, a jednocześnie tak powszechnie używanych, można rzec – modnych, jak dobrostan. Pojęciem dobrego bycia (bo tak należałoby dosłownie przetłumaczyć z angielskiego well-being) posługują się obficie psychologia, ale też antropologia, filozofia, socjologia, ekonomia, a nawet politologia. W przekonaniu, że w istocie o to właśnie w indywidualnym i społecznym życiu naszego gatunku chodzi: o osiągnięcie pewnego korzystnego stanu, by nie powiedzieć błogostanu. Nieprzypadkowo poziom dobrostanu jest dziś badany w skali globu z podziałem na regiony i kraje. Wydaje się bowiem, że staje się on również terminem na wskroś politycznym – coraz częściej w retoryce politycznej społeczeństwom obiecuje się już nie tyle dobrobyt, ile owo generalne poczucie szczęścia.

Między szczęściem a dobrobytem

Intuicja słusznie podpowiada, że dobrostan to coś bliskiego, ale jednocześnie różniącego się od przyziemnego materialnego dobrobytu, subiektywnego i ulotnego stanu szczęścia czy po prostu niezłej formy fizycznej i psychicznej. Że jego poziom wyznaczają i obiektywne, i subiektywne okoliczności. Czyli człowiek „istnieje dobrze”, bo ma warunki do godziwego życia, przy czym jego psychika jest tak skonstruowana, by czerpać z tego radość, satysfakcję i spokój, a w jego życiu zdarzenia i emocje pozytywne przeważają nad psychicznymi dołkami i złymi nastrojami, lękami, gniewami, nienawiściami.

I rzeczywiście – rozmaite naukowe definicje i teorie dobrostanu eksponują tę wieloskładnikowość. Najogólniej rzecz biorąc, opisują go jako ocenę, jaką człowiek sam przyznaje swemu życiu. Dokonuje jej i za pomocą rzeczowej analizy faktów (psychologia powiada: operacji poznawczych), jak i tego, co on sam czuje (ocena emocjonalna).

Ja My Oni „Dobrostan” (100158) z dnia 25.11.2019; Składniki i tajniki; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Cebulowa teoria szczęścia"
Reklama