Ja My Oni

Cebulowa teoria szczęścia

Cebulowa teoria szczęścia. Czyli co?

Cebulowa teoria szczęścia Cebulowa teoria szczęścia materiały prasowe
Dobrostan: Co to oznacza. Z czego się składa i czy da się nad nim popracować.
Intuicja słusznie podpowiada, że dobrostan to coś bliskiego, ale jednocześnie różniącego się od przyziemnego materialnego dobrobytu.Getty Images Intuicja słusznie podpowiada, że dobrostan to coś bliskiego, ale jednocześnie różniącego się od przyziemnego materialnego dobrobytu.

Niewiele jest w naukach społecznych terminów tak pojemnych i wieloznacznych, a jednocześnie tak powszechnie używanych, można rzec – modnych, jak dobrostan. Pojęciem dobrego bycia (bo tak należałoby dosłownie przetłumaczyć z angielskiego well-being) posługują się obficie psychologia, ale też antropologia, filozofia, socjologia, ekonomia, a nawet politologia. W przekonaniu, że w istocie o to właśnie w indywidualnym i społecznym życiu naszego gatunku chodzi: o osiągnięcie pewnego korzystnego stanu, by nie powiedzieć błogostanu.

Ja My Oni „Dobrostan” (100158) z dnia 25.11.2019; Składniki i tajniki; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Cebulowa teoria szczęścia"
Reklama