Ja My Oni

Usposobieni do uśmiechu

Dobrostan na starcie życia

Poczucie zadowolenia z życia, dobrostan wydają się do pewnego stopnia sprawą przesądzoną na starcie życia, wynikającą z genów. Poczucie zadowolenia z życia, dobrostan wydają się do pewnego stopnia sprawą przesądzoną na starcie życia, wynikającą z genów. Mirosław Gryń / Polityka
W jakim stopniu zadowolenie z życia jest wrodzoną i stałą cechą człowieka.

W psychologii zwykło się narzekać, że badania koncentrują się głównie na patologii i ciemnych stronach życia człowieka, a mało w nich optymizmu i skupienia na aspektach pozytywnych. Wydaje się, że zarzuty te powoli stają się nieaktualne. Nad dobrostanem i jego uwarunkowaniami w temperamencie i osobowości człowieka przeprowadzono już mnóstwo badań i metaanaliz.

Chemia eudajmonii

Przede wszystkim warto raz jeszcze uporządkować pojęcia, jakimi posługuje się nauka. Najczęściej badanym i najbardziej ogólnym jest rzeczywiście pojęcie dobrostanu (well-being), rzadziej natomiast analizuje się pojęcie szczęścia.

Ja My Oni „Dobrostan” (100158) z dnia 25.11.2019; Polepszyć swój stan; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Usposobieni do uśmiechu"