Ja My Oni

Usposobieni do uśmiechu, czyli czy niektórym łatwiej niż innym przychodzi bycie szczęśliwym

Dobrostan na starcie życia

Poczucie zadowolenia z życia, dobrostan wydają się do pewnego stopnia sprawą przesądzoną na starcie życia, wynikającą z genów. Poczucie zadowolenia z życia, dobrostan wydają się do pewnego stopnia sprawą przesądzoną na starcie życia, wynikającą z genów. Mirosław Gryń / Polityka
W jakim stopniu zadowolenie z życia jest wrodzoną i stałą cechą człowieka.

Artykuł ukazał się w „Ja My Oni” tom 36. „Co to jest i jak osiągnąć dobrostan”. Poradnik dostępny w Polityce Cyfrowej i w naszym sklepie internetowym.

***

W psychologii zwykło się narzekać, że badania koncentrują się głównie na patologii i ciemnych stronach życia człowieka, a mało w nich optymizmu i skupienia na aspektach pozytywnych. Wydaje się, że zarzuty te powoli stają się nieaktualne. Nad dobrostanem i jego uwarunkowaniami w temperamencie i osobowości człowieka przeprowadzono już mnóstwo badań i metaanaliz.

Chemia eudajmonii

Przede wszystkim warto raz jeszcze uporządkować pojęcia, jakimi posługuje się nauka. Najczęściej badanym i najbardziej ogólnym jest rzeczywiście pojęcie dobrostanu (well-being), rzadziej natomiast analizuje się pojęcie szczęścia. Częścią dobrostanu natomiast jest satysfakcja i zadowolenie.

W literaturze na ten temat rozróżnia się pojęcia dobrostanu psychologicznego i subiektywnego. To pierwsze ma bardziej ogólny charakter i zawiera oprócz emocji także komponent poznawczy. Składają się na nie nie tylko zadowolenie, ale także poczucie sensu życia, poczucie autonomii, rozwoju osobistego, osiągania celów. Opisując ten szeroki aspekt dobrostanu, badacze odwołują się do pojęcia zaczerpniętego ze starożytnej filozofii – eudajmonii. Pierwsi filozofowie nieco różnili się w sposobie jej definiowania, ale zawsze podkreślali w niej element racjonalnego, uzasadnionego zadowolenia z życia, świadomość celu, do którego zmierza dojrzały człowiek.

Ja My Oni „Dobrostan” (100158) z dnia 25.11.2019; Polepszyć swój stan; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Usposobieni do uśmiechu, czyli czy niektórym łatwiej niż innym przychodzi bycie szczęśliwym"
Reklama