Ja My Oni

Noty o autorach

Autorzy - Redakcja i współpracownicy polityki  - Ja My Oni tom 37 Autorzy - Redakcja i współpracownicy polityki - Ja My Oni tom 37 Polityka
Autorzy - Ja My Oni tom 37Polityka Autorzy - Ja My Oni tom 37

dr Katarzyna Growiec
psycholog, socjolog, adiunkt na Uniwersytecie SPWS

dr Magdalena Kaczmarek
psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr Joanna Maria-Kwaśniewska
adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS

Magdalena Nowicka
doktor psychologii z Uniwersytetu SWPS

dr Anna Tylikowska
psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykłada, bada, konsultuje, pomaga

Dziennikarze i współpracownicy POLITYKI:

Joanna Cieśla

Katarzyna Czarnecka
redaktor wydania „Ja My Oni”

Juliusz Ćwieluch

Anna Dobrowolska

Katarzyna Kazimierowska

Violetta Krasnowska

Agnieszka Krzemińska

Agnieszka Mazurczyk

Teresa Olszak

Joanna Podgórska

Ryszarda Socha

Paweł Walewski

Ewa Wilk
redaktor naczelna „Ja My Oni”

Aleksandra Żelazińska

Ja My Oni „Nałogi” (100162) z dnia 24.02.2020; Wstęp; s. 4
Reklama