Ja My Oni

Niewrażliwi nadwrażliwcy, czyli czy w temperamencie i osobowości są źródła uzależnień

Co wyzwala uzależnienia?

Robert Więckiewicz w adaptacji powieści Jerzego Pilcha „Pod mocnym aniołem” (reż. Wojciech Smarzowski, 2014 r.). Robert Więckiewicz w adaptacji powieści Jerzego Pilcha „Pod mocnym aniołem” (reż. Wojciech Smarzowski, 2014 r.). Jacek Drygała
Czy badacze znaleźli źródła uzależnień w temperamencie i osobowości człowieka.

To, że skłonność do uzależnień może mieć charakter dziedziczny, od dawna było przedmiotem spekulacji. Już w literaturze tworzonej w świecie antyku znajdują się tezy, że skłonność do nadużywania alkoholu powtarza się w niektórych rodzinach i że może być to spowodowane jakimiś wrodzonymi skłonnościami wśród krewniaków. Potoczna wiedza skłania do przekonania, że tendencja do sięgania po alkohol czy inne używki ma przyczyny tkwiące w rodzinie, choć niekoniecznie musi to wynikać z czynników genetycznych.

W naukowej psychologii od dawna zastanawiano się nad przyczynami uzależnień, a badania nad alkoholizmem mają najdłuższą tradycję, co wynika zapewne z tego, że ten rodzaj używki występuje od setek lat i niemal we wszystkich kulturach. Nieco mniej badań dotyczy innych używek, a jeszcze mniej – choć ciągle jest to duży obszar wiedzy i badań – kompulsywnych zachowań, a więc uzależnień behawioralnych, np. od hazardu czy pornografii, a w ostatnim czasie także gier czy internetu.

Mówienie o uzależnieniach jest tu pewnym skrótem myślowym. Wiele badań koncentruje się na określeniu czynników, które wyjaśniają częstość podejmowania takich zachowań (np. zażywania narkotyków w ogóle, niezależnie od tego, czy dana osoba jest od nich uzależniona, czy nie jest), wiek inicjacji, a także, choć nie zawsze, objawy uzależnienia. Czyli stan, kiedy człowiek nie tylko często czy regularnie zażywa daną substancję lub podejmuje jakieś zachowanie, lecz także traci nad tym kontrolę i jest to szkodliwe dla jego zdrowia oraz różnych sfer aktywności życiowej i kontaktów z innymi.

Czy potwierdzono, że skłonność do nałogów ma podłoże genetyczne

W psychologii zagadnieniem pochodzenia genetycznego lub środowiskowego cech i zachowań człowieka zajmuje się genetyka zachowania.

Ja My Oni „Nałogi” (100162) z dnia 24.02.2020; Jak się wpada w nałóg; s. 14
Oryginalny tytuł tekstu: "Niewrażliwi nadwrażliwcy, czyli czy w temperamencie i osobowości są źródła uzależnień"
Reklama