Ja My Oni

Noty o autorach

Autorzy - Ja My Oni tom 38 Autorzy - Ja My Oni tom 38 Polityka
Redakcja - Ja My Oni tom 38Polityka Redakcja - Ja My Oni tom 38

dr hab. Aleksandra Cisłak
dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS

dr Katarzyna Growiec
psycholog, socjolog, adiunkt na Uniwersytecie SPWS

Grzegorz Gustaw
psycholog organizacji, certyfikowany trener biznesu, coach, akredytowany konsultant Insights Discovery

dr Magdalena Kaczmarek
psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS

dr Samuel Nowak
kulturoznawca, medioznawca.

Ja My Oni „Oswoić i przetrwać pandemię” (100166) z dnia 06.05.2020; Wstęp; s. 4